Silnoproudé instalace v objektech

 

1.Údržba elektroinstalací, odstraňování revizních závad v objektech.
2.Dodávky kompletních elektroinstalací do objektů.
3.Zajištění projektů a realizace zakázek .
4.Realizace a zajištění nových či úprava stávajících elektroměrových připojení objektů.

 

Dále nabízíme

Stavební práce.:

1.Zajistíme drobné opravy či úpravy související s dodávkou elektroinstalace.
2.U zakázek většího objemu dlouhodobě spolupracujeme se spolehlivými stavebními firmami.